Ισχύει τελικά η ατέλεια των 22 ευρώ στα δέματά μας ή δεν ισχύει; Η απάντηση των ΕΛΤΑ που σίγουρα προκαλεί αίσθηση

by Alex Wang 1,302 views0

Η ελληνική έκδοση του xiaomiphone.com δημιουργήθηκε για να ασχοληθεί με τα xiaomi smartphones που όλοι αγαπάμε, η κατάσταση όμως που επικρατεί στα τελωνεία, μας αναγκάζει να επεκτείνουμε τη θεματολογία μας και στους τρόπους παραγγελίας από διάφορα καταστήματα εκτός ΕΕ, όπως είναι το Gearbest. Το τελευταίο διάστημα, έχει προκληθεί έντονη συζήτηση και σύγχυση για το αν ισχύει τελικά η όχι η ατέλεια των 22 ευρώ στα δέματά μας. Βάσει εγγράφων των ΕΛΤΑ, αλλού αναφέρεται ότι εφαρμόζεται και αλλού όχι. Τι ισχύει τελικά;

elta1_3

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και να δούμε πως έχουν: Όπως βλέπουμε σε αυτό το pdf αρχείο, η πρώτη κατηγορία αξίας, 0-150 ευρώ, το τέλος είναι 15 ευρώ και δεν ισχύει η ατέλεια των 22 ευρώ. Σε αυτή τη σελίδα, τέρμα κάτω εκεί που γράφει Οδηγίες εφαρμογής δόθηκαν με την αριθ. πρωτ.: ΔΤΔ Α 1094213 ΕΞ2017 / 21-6-2017 (ΑΔΑ: Ψ96ΚΗ-ΜΡΔ) Εγκύκλιο του Διοικητή ΑΑΔΕ, στο έγγραφο που υπάρχει στο συγκεκριμένο σύνδεσμο στη σελίδα 11 φαίνεται να ισχύει η ατέλεια των 22 ευρώ.

Εμείς επικοινωνήσαμε με τα ΕΛΤΑ για μια διευκρινιστική απάντηση και σας παραθέτουμε αυτούσιο το κείμενο που λάβαμε:

Σε απάντηση του ηλεκτρονικού σας μηνύματος σας ενημερώνουμε τα εξής:

Σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των τελωνειακών διαδικασιών για τα εισερχόμενα από τρίτες χώρες ταχυδρομικά αντικείμενα (ΚΥΑ Τ.2014/217/1978 και ΚΥΑ 4092/2016), ΕΛΤΑ αναλαμβάνουν τη διαχείριση ταχυδρομικών αντικειμένων (δεμάτων και μικροδεμάτων επιστολικού ταχυδρομείου) που υπόκεινται σε τελωνειακό έλεγχο και ενεργούν σύμφωνα με τις υποδείξεις και υπό τον έλεγχο των Τελωνειακών Αρχών οι οποίες παρευρίσκονται κατά την υποδοχή και αποσφράγιση των αποστολών από το εξωτερικό.

Επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια των Τελωνειακών Αρχών, για όλα τα εισερχόμενα ταχυδρομικά αντικείμενα, να εξετάζουν και να κρίνουν εάν ένα αντικείμενο χρήζει περαιτέρω ελέγχου, να επιβεβαιώσουν την αναγραφόμενη αξία του περιεχομένου, να επιβάλουν κατά την κρίση τους δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις ή να απελευθερώσουν το αντικείμενο εφόσον κρίνουν ότι όντως υπάγεται σε τελωνειακή ατέλεια (για αξίες μικρότερες των 22€ ή 45€ κατά περίπτωση). Πιο συγκεκριμένα, σε ταχυδρομικά αντικείμενα από τρίτες χώρες με αξία περιεχομένου μικρότερη των 22€ ή 45€ (“αμελητέας αξίας”) δεν επιβάλλονται δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις. Εντούτοις οι Τελωνειακές Αρχές διατηρούν το δικαίωμα να προβαίνουν ανά πάσα στιγμή σε δειγματοληπτικό έλεγχο των αντικειμένων αυτών για να επιβεβαιώνουν εάν όντως η αναγραφόμενη στην ταχυδρομική τελωνειακή δήλωση (CN22/CN23) αξία περιεχομένου ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία του περιεχομένου.

Παράλληλα, ανεξαρτήτως του αν η χώρα αποστολής (ταχυδρόμησης) των ταχυδρομικών αντικειμένων φαίνεται να είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημασία έχει το αν η χώρα καταγωγής (αποστολέας) του περιεχομένου του ταχυδρομικού αντικειμένου είναι εντός ή εκτός ΕΕ. Στην περίπτωση που ταχυδρομικό αντικείμενο είναι καταγωγής τρίτης χώρας και φέρει σχετική σήμανση ότι δεν έχει εκτελωνισθεί κατά την είσοδό του στο έδαφος της ΕΕ (δηλαδή στο έδαφος της χώρας αποστολής-ταχυδρόμησης), βρίσκεται δηλαδή σε καθεστώς «εσωτερικής διαμετακόμισης», πραγματοποιείται έλεγχος και επιβάλλονται, εάν απαιτείται, δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις.

Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν προϊόντα που υπόκεινται σε «ειδικούς φόρους κατανάλωσης» (π.χ. καπνού, οινοπνευματωδών κλπ) και τα οποία ελέγχονται τελωνειακά ανεξαρτήτως του αν η χώρα καταγωγής είναι χώρα της ΕΕ ή όχι.


Αν αγοράσετε προϊόντα από το Gearbest χρησιμοποιήστε αυτόν τον σύνδεσμο
. Μας στηρίζετε να συνεχίσουμε τη προσπάθεια ενημέρωσης που κάνουμε
Για οποιαδήποτε απορία έχετε για το Gearbest, για παραγγελίες και λοιπά, μπορείτε να γίνετε μέλη του Gearbest Greece.